فرسودگی شغلی چیست

فرسودگی شغلی سندرمی است ناشی از استرس مزمن که در محیط کار برای کارکنان ایجاد میشود. فرسودگی شغلی توسط سازمان بهداشت جهانی WHO نیز تایید شده است.
 ۱۴۰۲/۲/۹ | ۱۰:۰۳  زمان مطالعه 3 دقیقه امتیاز:
فرسودگی شغلی چیست

فرسودگی شغلی به معنای یک وضعیت ناگوار و ناخوشایند است که به دلیل انجام کارهای یکنواخت و تکراری، فشارهای روانی و فیزیکی. اگر به دنبال رهایی از فرسودگی شغلی هستید با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

فرسودگی شغلی چیست و راهکارهای برون رفت از آن کدامند؟

فرسودگی شغلی در اثر عدم تعادل کار و زندگی، عدم ارتباط موثر با همکاران و مدیران، عدم ارتباط معنادار با کار و سایر عوامل مرتبط با شغل، در کارکنان ایجاد می‌شود. این وضعیت می‌تواند باعث کاهش انگیزه و انرژی کارکنان، کاهش عملکرد و کیفیت کارهای انجام شده، افزایش غیبت و تأخیر در کار، افزایش بیماری‌های روانی و فیزیکی و سایر مشکلات مرتبط با شغل شود.

فرسودگی شغلی به دو نوع اولیه تقسیم می‌شود: فرسودگی شغلی عاطفی و فرسودگی شغلی فیزیکی

فرسودگی شغلی عاطفی به معنای احساس خستگی، بی‌اعتمادی، بی‌انگیزگی و بی‌رمقی در کارکنان است. این نوع فرسودگی شغلی معمولاً به دلیل فشارهای روانی و احساس عدم تعادل کار-زندگی ایجاد می‌شود. فرسودگی شغلی فیزیکی به معنای احساس خستگی، درد و ناراحتی در بدن کارکنان است.

این نوع فرسودگی شغلی معمولاً به دلیل انجام کارهای فیزیکی سنگین و تکراری ایجاد می‌شود. به طور کلی، فرسودگی شغلی یک وضعیت ناگوار و ناخوشایند است که به دلیل عوامل مختلفی مانند فشارهای روانی و فیزیکی، عدم تعادل کار-زندگی و سایر عوامل مرتبط با شغل، در کارکنان ایجاد می‌شود.  سازمان‌ها باید به ایجاد شرایطی برای کاهش فرسودگی شغلی کارکنان توجه کنند تا بتوانند عملکرد و کیفیت کارهای انجام شده در سازمان را بهبود بخشند.

چرا فرسودگی شغلی در افراد ایجاد می‌شود و علائم آن چیست؟

فرسودگی شغلی به دلیل عوامل مختلفی مانند انجام کارهای یکنواخت و تکراری، فشارهای روانی و فیزیکی، عدم تعادل کار-زندگی، عدم ارتباط موثر با همکاران و مدیران، عدم ارتباط معنادار با کار و سایر عوامل مرتبط با شغل، در کارکنان ایجاد می‌شود. 
این عوامل می‌توانند باعث احساس خستگی، بی‌اعتمادی، بی‌انگیزگی، بی‌رمقی، افزایش استرس و اضطراب، افزایش بیماری‌های روانی و فیزیکی و سایر مشکلات مرتبط با شغل شوند.

علائم فرسودگی شغلی شامل موارد زیر می‌شود:

 • احساس خستگی و کاهش انرژی: کارکنان ممکن است احساس خستگی و کاهش انرژی کنند و احساس کنند که برای انجام کارهای روزانه نیاز به تلاش بیشتری دارند.
 • بی‌اعتمادی و بی‌انگیزگی: کارکنان ممکن است احساس کنند که نمی‌توانند به خوبی انجام دهند و احساس بی‌انگیزگی و بی‌اعتمادی به خود داشته باشند.
 • بی‌رمقی: کارکنان ممکن است احساس کنند که انگیزه و انرژی کافی برای انجام کارهای روزانه ندارند و احساس بی‌رمقی به خود داشته باشند.
 • افزایش استرس و اضطراب: کارکنان ممکن است احساس کنند که تحمل استرس و فشارهای روانی و فیزیکی را ندارند و احساس اضطراب و نگرانی به خود داشته باشند.
 • افزایش بیماری‌های روانی و فیزیکی: فرسودگی شغلی می‌تواند باعث افزایش بیماری‌های روانی و فیزیکی مانند افسردگی، اضطراب، بیماری‌های قلبی، بیماری‌های گوارشی و سایر بیماری‌های مرتبط با شغل شود.

رابطه فرسودگی شغلی و عدم مدیریت مناسب در یک سازمان چیست؟

فرسودگی شغلی و عدم مدیریت مناسب در یک سازمان با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند. عدم مدیریت مناسب می‌تواند عواملی مانند افزایش فشارهای روانی و فیزیکی، افزایش تعداد ساعات کاری، عدم تعادل کار-زندگی، عدم ارتباط موثر با همکاران و مدیران و سایر عوامل مرتبط با شغل مانند فقدان فرهنگ سازمانی باشد. 
این عوامل می‌توانند باعث احساس خستگی، بی‌اعتمادی، بی‌انگیزگی، بی‌رمقی، افزایش استرس و اضطراب، افزایش بیماری‌های روانی و فیزیکی و سایر مشکلات مرتبط با شغل شوند.
فرسودگی شغلی می‌تواند به دلیل عدم مدیریت مناسب در سازمان ایجاد شود. مدیران باید به دنبال ایجاد محیط کاری مناسب و ارتقاء رضایت شغلی کارکنان باشند. این امر می‌تواند شامل ایجاد روابط مثبت با کارکنان، ارتقاء مهارت‌های کارکنان، ایجاد تعادل کار-زندگی، ارتقاء سلامت روانی و فیزیکی کارکنان و سایر اقدامات مرتبط با مدیریت مناسب باشد.
به طور کلی، فرسودگی شغلی و عدم مدیریت مناسب در یک سازمان با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند. عدم مدیریت مناسب می‌تواند باعث ایجاد عواملی مانند افزایش فشارهای روانی و فیزیکی، افزایش تعداد ساعات کاری، عدم تعادل کار-زندگی، عدم ارتباط موثر با همکاران و مدیران و سایر عوامل مرتبط با شغل شود و باعث ایجاد فرسودگی شغلی در کارکنان شود.

فرسودگی شغلی در محل کار

راهکارهای کاهش فرسودگی شغلی کدامند؟

برای کاهش فرسودگی شغلی، می‌توان از راهکارهای زیر استفاده کرد:
تعادل کار-زندگی: تعادل کار-زندگی می‌تواند به کاهش فرسودگی شغلی کمک کند. کارکنان باید به خود اجازه دهند تا زمان کافی برای استراحت و تفریح داشته باشند و به فعالیت‌های خود خارج از محیط کار بپردازند.

 1. ارتباط موثر با همکاران و مدیران از طریق سایه سازی شغلی: ارتباط موثر با همکاران و مدیران،  به این صورت  است که شخص می‌تواند از طریق مستقیم یا غیر مستقیم در بازه زمانی کوتاهی در شغل مورد نظر قرار بگیرد تا ببیند که  از لحاظ روحی و فنی با آن شغل ارتباط برقرار می‌کند یا نه، که این مورد  به کاهش فرسودگی شغلی نیز کمک کند. کارکنان باید به دنبال ایجاد روابط مثبت با همکاران و مدیران خود باشند و به اشتراک گذاشتن نگرانی‌ها و مشکلات خود با آنها کمک کنند.

در این مورد می‌توانید مقاله اهمیت سایه‌سازی شغلی را بخوانید.

 1. تغییرات در شغل: تغییرات در شغل می‌تواند به کاهش فرسودگی شغلی کمک کند. این تغییرات می‌توانند شامل تغییرات در وظایف و مسئولیت‌ها، ارتقاء وضعیت شغلی و سایر تغییرات مرتبط با شغل باشند.
 2. آموزش و پرورش: آموزش و پرورش می‌تواند به کاهش فرسودگی شغلی کمک کند. کارکنان باید به دنبال بهبود مهارت‌های خود باشند و به روز رسانی دانش و تجربیات خود باشند.
 3. ارتقاء سلامت روانی و فیزیکی: ارتقاء سلامت روانی و فیزیکی می‌تواند به کاهش فرسودگی شغلی کمک کند. کارکنان باید به دنبال ایجاد روش‌های موثر برای مدیریت استرس و اضطراب خود باشند و به سلامتی خود توجه کنند.
 4. ارتقاء رضایت شغلی: ارتقاء رضایت شغلی می‌تواند به کاهش فرسودگی شغلی کمک کند. کارکنان باید به دنبال ایجاد روش‌های موثر برای افزایش رضایت خود از شغل و ارتقاء انگیزه و انرژی خود باشند.

به طور کلی، کاهش فرسودگی شغلی می‌تواند با استفاده از راهکارهایی مانند تعادل کار-زندگی، ارتباط موثر با همکاران و مدیران، تغییرات در شغل، آموزش و پرورش، ارتقاء سلامت روانی و فیزیکی و ارتقاء رضایت شغلی انجام شود.
چرا فرسودگی شغلی کارمندان در یک سازمان اهمیت دارد؟
فرسودگی شغلی کارمندان در یک سازمان اهمیت دارد زیرا می‌تواند تأثیرات منفی بر روی سازمان و کارکنان داشته باشد. برخی از این تأثیرات عبارتند از:

 • کاهش عملکرد: فرسودگی شغلی می‌تواند باعث کاهش عملکرد کارکنان شود. کارکنانی که احساس خستگی و بی‌انگیزگی می‌کنند، نمی‌توانند به خوبی انجام دهند و احتمال اشتباه و خطا در کار آن‌ها بیشتر می‌شود.
 • افزایش نرخ خروج از سازمان: فرسودگی شغلی می‌تواند باعث افزایش نرخ خروج از سازمان شود. کارکنانی که احساس خستگی و بی‌انگیزگی می‌کنند، ممکن است به دنبال ترک شغل خود باشند و این می‌تواند باعث افزایش نرخ خروج از سازمان شود.
 • کاهش رضایت شغلی: فرسودگی شغلی می‌تواند باعث کاهش رضایت شغلی کارکنان شود. کارکنانی که احساس خستگی و بی‌انگیزگی می‌کنند، احتمالاً از شغل خود راضی نیستند و این می‌تواند باعث کاهش رضایت شغلی آن‌ها شود.
 • افزایش بیماری‌های روانی و فیزیکی: فرسودگی شغلی می‌تواند باعث افزایش بیماری‌های روانی و فیزیکی کارکنان شود. کارکنانی که احساس خستگی و بی‌انگیزگی می‌کنند، ممکن است به دنبال بیماری‌های روانی و فیزیکی باشند و این می‌تواند باعث کاهش سلامتی آن‌ها شود.

سخن پایانی

به طور کلی، فرسودگی شغلی کارمندان در یک سازمان اهمیت دارد زیرا می‌تواند باعث کاهش عملکرد، افزایش نرخ خروج از سازمان، کاهش رضایت شغلی و افزایش بیماری‌های روانی و فیزیکی شود. بنابراین، سازمان‌ها باید به دنبال ایجاد محیط کاری مناسب و کاهش فرسودگی شغلی کارکنان خود باشند.
 

نویسنده : مینا نعمت گرگانی

مینا نعمت گرگانی هستم،  متولد 1368، علاقمند به هنر، شاخه‌ی موسیقی و سینما-تئاتر، علاقمند به حوزه سئو ، تولید محتوا و چالش‌های کلمه کلیدی😊

  نظرات کاربران (1 نظر)
شما هم می توانید در مورد این مطلب نظر دهید نظر خود را بنویسید
پاسخ دهید
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
چه قدر این مطلب خوب و کامل بود. فرسودگی شعلی واقعا آدم را دچار افسردگی های مزمن می کنه.
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲