فرهنگ سازمانی چیست

این مقاله از سایت جت، به منظور افزایش آگاهی درباره فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر سازمان‌ها و کارکنان طراحی شده است. با ما همراه باشید تا با مفهوم و اهمیت فرهنگ سازمانی، ویژگی‌ها و انواع آن در سازمان‌ها آشنا شوید.
 ۱۴۰۲/۳/۳۱ | ۱۰:۰۷  زمان مطالعه 4 دقیقه
فرهنگ سازمانی چیست

فرهنگ سازمانی در یک سازمان به هماهنگی، هویت سازمانی، نوآوری، جذب استعدادها و ایجاد محیط کار سالم کمک می‌کند. با ما در این مقاله از سایت جت برای آشنایی بیشتر با فرهنگ سازمانی همراه باشید.

فرهنگ سازمانی چیست

فرهنگ سازمانی به مجموعه ارزش‌ها، باورها، رفتارها و نگرش‌هایی اطلاق می‌شود که در یک سازمان وجود دارد. این فرهنگ توسط اعضای سازمان شکل می‌گیرد و تأثیر بسیار قوی بر رفتار و عملکرد آن‌ها دارد. فرهنگ سازمانی می‌تواند شامل عواملی مانند تعهد به کیفیت، همکاری، نوآوری، احترام، انعطاف‌پذیری و رهبری قوی باشد.
فرهنگ سازمانی می‌تواند توسط مدیران سازمان شکل داده شود و در طول زمان تغییر کند. این فرهنگ می‌تواند تأثیر مستقیم بر میزان موفقیت سازمان در دستیابی به اهداف خود و اهمیت تیم‌سازی در یک استارتاپ نیز،  داشته باشد. به عنوان مثال، یک فرهنگ سازمانی که بر تعهد به کیفیت و همکاری تأکید دارد، می‌تواند بهبود عملکرد و رضایت مشتریان را تسهیل کند.

اهمیت فرهنگ سازمانی برای سازمان‌ها چیست

اهمیت فرهنگ سازمانی برای شرکت‌ها و سازمان‌ها بسیار بالاست. در زیر تعدادی از اهمیت‌های فرهنگ سازمانی برای سازمان‌ها آورده شده است:

 • هماهنگی و همبستگی: فرهنگ سازمانی به اعضای سازمان کمک می‌کند تا بهترین روش‌ها و رفتارها را در انجام وظایف خود انتخاب کنند. این باعث هماهنگی و همبستگی بین اعضا می‌شود و تیم‌ها و بخش‌های مختلف سازمان با همکاری و هماهنگی بهتری عمل می‌کنند.
 • ایجاد هویت سازمانی: فرهنگ سازمانی به سازمان هویت و شخصیت می‌بخشد. این هویت مشتریان، کارکنان و جامعه را به سمت سازمان جذب می‌کند و باعث افزایش اعتماد و تعامل مثبت با سازمان می‌شود.
 • جذب و نگه‌داری استعدادها: فرهنگ سازمانی مثبت و جذاب، به سازمان کمک می‌کند تا شکار استعداد را به بهترین نحو داشته باشند. افرادی که با فرهنگ سازمانی سازگار هستند، احساس رضایت و انگیزه بیشتری در کار خود دارند و بهترین تلاش خود را می‌کنند و دچار فرسودگی شغلی نمی‌شوند.
 • افزایش عملکرد سازمانی: فرهنگ سازمانی مثبت و متمایز، به اعضای سازمان انگیزه و الهام می‌دهد و عملکرد سازمان را بهبود می‌بخشد. اعضا با احساس مالکیت و تعهد به فرهنگ سازمانی، بهترین تلاش خود را در انجام وظایف خود انجام می‌دهند.
 • ایجاد مزیت رقابتی: فرهنگ سازمانی منحصر به فرد و متمایز، به سازمان کمک می‌کند تا مزیت رقابتی در بازار به دست آورد. این فرهنگ می‌تواند به عنوان یک عامل تفاوت‌زا در میان رقبا عمل کند و باعث جذب مشتریان و افزایش سهم بازار سازمان شود.

اهمیت فرهنگ سازمانی

تفاوت فرهنگ سازمانی با سایر فرهنگ‌ها چیست

تفاوت فرهنگ سازمانی با سایر فرهنگ‌ها در واقع در دامنه و محدوده اعمال آن‌ها قرار دارد. در حالی که فرهنگ‌های دیگر ممکن است به یک جامعه، یک قومیت یا یک منطقه مرتبط باشند، فرهنگ سازمانی به مجموعه ارزش‌ها، باورها، رفتارها و نگرش‌هایی اشاره دارد که در یک سازمان خاص وجود دارد.
در فرهنگ سازمانی، این ارزش‌ها و باورها توسط اعضای سازمان شکل می‌گیرند و تأثیر بسیار قوی بر رفتار و عملکرد آن‌ها دارند. این فرهنگ می‌تواند توسط مدیران سازمان شکل داده شود و در طول زمان تغییر کند.
به عنوان مثال، در یک سازمان ممکن است فرهنگی از تعهد به کیفیت، همکاری و نوآوری تشکیل شده باشد. در مقابل، در یک جامعه ممکن است فرهنگی از ارزش‌های مذهبی، اجتماعی و فرهنگی تشکیل شده باشد.

تفاوت اصلی فرهنگ سازمانی با سایر فرهنگ‌ها در این است که فرهنگ سازمانی به مجموعه ارزش‌ها و باورهایی اشاره دارد که در یک سازمان خاص وجود دارد و تأثیر بسیار قوی بر رفتار و عملکرد اعضای سازمان دارد.

ویژگی‌های فرهنگ سازمانی

ویژگی‌های فرهنگ سازمانی عبارتند از:

 1. ارزش‌ها و باورها: فرهنگ سازمانی شامل مجموعه ارزش‌ها و باورهایی است که توسط اعضای سازمان به اشتراک گذاشته می‌شود. این ارزش‌ها و باورها تعیین کننده رفتار و تصمیمات اعضای سازمان هستند.
 2. نگرش و رفتار: فرهنگ سازمانی تأثیر بسیار قوی بر نگرش و رفتار اعضای سازمان دارد. این فرهنگ می‌تواند تعهد به کیفیت، همکاری، انعطاف‌پذیری و رهبری قوی را ترویج کند.
 3. انتقال اطلاعات: فرهنگ سازمانی می‌تواند الگوها و روش‌های انتقال اطلاعات در سازمان را تعیین کند. این شامل ارتباطات داخلی، ساختار سازمانی و فرآیندهای کاری است.
 4. تعاملات سازمانی: فرهنگ سازمانی می‌تواند تعاملات داخلی و خارجی سازمان را تحت تأثیر قرار دهد. این شامل روابط بین اعضای سازمان، روابط با مشتریان و روابط با جوامع محلی و صنعتی است.
 5. تطبیق با تغییرات: فرهنگ سازمانی می‌تواند توانایی سازمان را در تطبیق با تغییرات محیطی و فناوری را تعیین کند. این شامل انعطاف‌پذیری، نوآوری و تغییرپذیری است.

انواع فرهنگ سازمانی کدامند؟

فرهنگ سازمانی دارای انواع مختلفی است که در زیر به آن‌ها اشاره شده است:

 • فرهنگ سازمانی قدرتمند Power Culture: در این نوع فرهنگ سازمانی، تصمیمات مهم توسط تعداد کمی از افراد در سازمان گرفته می‌شود و قدرت تمرکز شده است. این نوع فرهنگ معمولاً در سازمان‌های کوچک و خانوادگی مشاهده می‌شود.
 • فرهنگ سازمانی نقش‌ محور Role Culture: در این نوع فرهنگ سازمانی، تمرکز بر نقش‌ها و وظایف مشخص است. سازمان‌های بزرگ و بیرونی معمولاً از این نوع فرهنگ برخوردارند. همکاری و هماهنگی بین اعضا بر اساس نقش‌ها و وظایف تعیین شده صورت می‌گیرد.
 • فرهنگ سازمانی شبکه‌ای Task Culture: در این نوع فرهنگ سازمانی، تمرکز بر پروژه‌ها و وظایف خاص است. اعضای سازمان در تیم‌های کوچک و موقت برای انجام پروژه‌ها همکاری می‌کنند و هر تیم مستقل است.
 • فرهنگ سازمانی شخصیت‌ محور Person Culture: در این نوع فرهنگ سازمانی، تمرکز بر افراد و خودمختاری آن‌ها است. افراد در این نوع سازمان‌ها به عنوان مجریان مستقل فعالیت می‌کنند و هر فرد به صورت جداگانه مدیریت می‌شود.

سطوح مختلف فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی می‌تواند در سطوح مختلف در یک سازمان وجود داشته باشد. این سطوح عبارتند از:

 1. سطح ملی: فرهنگ سازمانی می‌تواند تحت تأثیر فرهنگ و ارزش‌های ملی قرار بگیرد. این مورد شامل ارزش‌ها، باورها و رفتارهایی است که در جامعه و فرهنگ ملی رایج است.
 2. سطح صنعتی: فرهنگ سازمانی می‌تواند تحت تأثیر فرهنگ و ارزش‌های صنعتی قرار بگیرد. این شامل ارزش‌ها، باورها و رفتارهایی است که در صنعت مربوطه رایج است و توسط سازمان‌های هم ‌رشته به اشتراک گذاشته می‌شود.
 3. سطح سازمانی: فرهنگ سازمانی در سطح سازمانی خود نیز شکل می‌گیرد. این شامل ارزش‌ها، باورها، رفتارها، ساختار سازمانی، سیاست‌ها و فرآیندهای سازمانی است که توسط اعضای سازمان به اشتراک گذاشته می‌شود.
 4. سطح گروهی: هر گروه داخل سازمان ممکن است دارای فرهنگ و ارزش‌های خاص خود باشد. این شامل ارزش‌ها، باورها و رفتارهایی است که درون گروه‌های کوچکتر در سازمان شکل می‌گیرد.

بهترین فرهنگ سازمانی کدام است

بهترین فرهنگ سازمانی برای یک سازمان، به ویژگی‌ها و نیازهای خاص آن سازمان بستگی دارد و نمی‌توان یک پاسخ یک اندازه برای همه ارائه داد. هر سازمان ممکن است نیازها، اهداف و محیط خاص خود را داشته باشد که باید با فرهنگ سازمانی مناسب تطبیق یابد.
به طور کلی، یک فرهنگ سازمانی که بر ارزش‌هایی مانند انعطاف‌پذیری، همکاری، نوآوری، احترام و تعهد به کیفیت تأکید دارد، می‌تواند بهبود عملکرد سازمان و رضایت مشتریان را تسهیل کند. همچنین، فرهنگ سازمانی باید با هدف‌ها و استراتژی‌های سازمان هماهنگی داشته باشد و اعضای سازمان را به انجام بهترین تلاش‌های خود تشویق کند.
در نهایت، بهترین فرهنگ سازمانی برای یک سازمان، آن فرهنگی است که باعث ایجاد محیطی مثبت، الهام‌بخش و متمایز برای اعضای سازمان می‌شود و با اهداف و استراتژی‌های سازمان هماهنگی دارد.

چگونه فرهنگ سازمانی را تغییر دهیم

تغییر فرهنگ سازمانی یک فرآیند پیچیده است که نیازمند برنامه‌ریزی و رهبری قوی است. در زیر چند مرحله برای تغییر فرهنگ سازمانی را بررسی می‌کنیم:

 • تحلیل و ارزیابی فرهنگ فعلی: ابتدا باید فرهنگ سازمانی فعلی را بررسی و ارزیابی کنید. این شامل شناخت ارزش‌ها، باورها، رفتارها و ساختارهای موجود در سازمان است.
 • تعیین هدف و ارزش‌های مورد نظر: بر اساس اهداف و استراتژی‌های سازمان، هدف و ارزش‌های مورد نظر برای فرهنگ سازمانی جدید را تعیین کنید. این هدف‌ها باید بازتاب دهنده ارزش‌ها و اهداف سازمان باشند.
 • ایجاد تغییرات سازمانی: برای تغییر فرهنگ سازمانی، باید تغییرات سازمانی مناسب را ایجاد کنید. این شامل تغییر در ساختار سازمانی، سیستم‌ها و فرآیندها، سیاست‌ها، رویه‌ها و ارتباطات داخلی است.
 • رهبری و تعامل: رهبران سازمان باید نقش مهمی در تغییر فرهنگ سازمانی ایفا کنند. آن‌ها باید نمونه‌ای از ارزش‌ها و رفتارهای مورد نظر باشند و با اعضای سازمان در تعامل باشند تا تغییرات را به خوبی ارتقا دهند.
 • آموزش و توسعه: برنامه‌های آموزشی و توسعه‌ی مناسب برای اعضای سازمان را طراحی کنید تا آن‌ها با ارزش‌ها و رفتارهای جدید آشنا شوند و بتوانند آن را در عمل اجرا کنند.
 • ارزیابی و تنظیم: پس از اجرای تغییرات، ارزیابی کنید که آیا فرهنگ سازمانی جدید به خوبی پیاده‌سازی شده است یا نیاز به تنظیم دارد. این فرآیند به صورت مداوم ادامه دارد تا فرهنگ سازمانی بهبود یابد.

اشتباهات رایج در اجرای فرهنگ سازمانی

در اجرای فرهنگ سازمانی، ممکن است برخی اشتباهات رایج رخ دهد. برخی از این اشتباهات عبارتند از:

 1. عدم تطبیق با استراتژی سازمان: اگر فرهنگ سازمانی با استراتژی و اهداف سازمان هماهنگ نباشد، ممکن است باعث ایجاد تضاد و عدم هماهنگی در سازمان شود.
 2. عدم توجه به تغییرات محیطی: اگر فرهنگ سازمانی با تغییرات محیطی و نیازهای جدید هماهنگ نشود، ممکن است سازمان قدرت پاسخ‌گویی به چالش‌های جدید را از دست بدهد.
 3. عدم توجه به نیازهای اعضای سازمان: اگر فرهنگ سازمانی نتواند نیازها و انتظارات اعضای سازمان را برآورده کند، ممکن است باعث کاهش رضایت و انگیزه اعضا شود.
 4. عدم توجه به ارزش‌ها و اخلاقیات: اگر فرهنگ سازمانی ارزش‌ها و اخلاقیات را نادیده بگیرد، ممکن است باعث ایجاد رفتارهای نامناسب و غیر اخلاقی در سازمان شود.
 5. عدم توجه به توسعه فردی: اگر فرهنگ سازمانی به توسعه فردی اعضا توجه نکند، ممکن است باعث کاهش توانمندی و مهارت‌های اعضا شود.

سخن پایانی

در این مقاله به بررسی مفهوم فرهنگ سازمانی، اهمیت آن در سازمان، ویژگی‌ها و انواع فرهنگ سازمانی پرداختیم. یک فرهنگ سازمانی قوی می‌تواند به چندین روش، موفقیت یک کسب و کار کمک کند که شامل الهام بخش بودن برای اعضای سازمان، ایجاد هماهنگی و همکاری، ارتقای نوآوری و انعطاف‌پذیری و ارزش‌های مشتری‌ مداری است.

نویسنده : مینا نعمت گرگانی

مینا نعمت گرگانی هستم،  متولد 1368، علاقمند به هنر، شاخه‌ی موسیقی و سینما-تئاتر، علاقمند به حوزه سئو ، تولید محتوا و چالش‌های کلمه کلیدی😊

  نظرات کاربران (0 نظر)
شما هم می توانید در مورد این مطلب نظر دهید نظر خود را بنویسید