فلات شغلی چیست

فلات شغلی زمانی در یک سازمان اتفاق می‌افتد که یک کارمند به بالاترین سطحی که احتمالاً می‌تواند در یک سازمان به دست آورد رسیده باشد و هیچ چشم انداز آینده‌ای برای خود متصور نیست.
 ۱۴۰۲/۲/۹ | ۰۹:۳۰  زمان مطالعه 3 دقیقه
فلات شغلی چیست

فلات شغلی یا Job Flatting به معنای کاهش سلسله مراتب شغلی در یک سازمان است. این مدل می‌تواند بهبود قابل توجهی در ارتباطات داخلی سازمان، افزایش انعطاف‌پذیری و کاهش هزینه‌های سازمانی داشته باشد.  اگر می‌خواهید با فلات شغلی آشنا شوید با ما تا انتهای این مقاله بمانید.

فلات شغلی چیست و چه تاثیری بر سلسه مراتب شغلی افراد دارد؟

فلات شغلی به معنای عدم تغییر و تحول در سطح شغلی است. به عبارت دیگر، وقتی که کارکنان به یک سمت شغلی خاص مشغول می‌شوند و برای مدت طولانی در آن سمت فعالیت می‌کنند، بدون اینکه فرصتی برای پیشرفت و توسعه شغلی در اختیارشان قرار گیرد، فلات شغلی رخ می‌دهد.
 این موضوع می‌تواند باعث کاهش انگیزه و رضایت شغلی کارکنان شود و در نتیجه باعث افزایش نرخ ترک شغل و کاهش بهره‌وری سازمانی شود. برای جلوگیری از فلات شغلی، سازمان‌ها باید فرصت‌های پیشرفت و توسعه شغلی را برای کارکنان فراهم کنند و از طریق برنامه‌های آموزشی و توسعه شغلی، آن‌ها را به رشد و پیشرفت در شغلشان تشویق کنند.
فلات شغلی می‌تواند تاثیرات منفی بر سلسله مراتب شغلی افراد داشته باشد. زمانی که کارکنان به مدت طولانی در یک سمت شغلی فعالیت می‌کنند و فرصتی برای پیشرفت و توسعه شغلی در اختیارشان قرار نمی‌گیرد، احتمال کاهش انگیزه و رضایت شغلی آن‌ها بالاست. 
این موضوع می‌تواند باعث کاهش تعهد و انگیزه کارکنان به سازمان شود و در نتیجه باعث کاهش فرصت‌های پیشرفت و توسعه شغلی آن‌ها شود. این موضوع می‌تواند باعث کاهش احترام و تعریف شغلی کارکنان شود و در نتیجه باعث کاهش سلسله مراتب شغلی آن‌ها شود. 
برای جلوگیری از فلات شغلی، سازمان‌ها باید فرصت‌های پیشرفت و توسعه شغلی را برای کارکنان فراهم کنند و از طریق برنامه‌های آموزشی و توسعه شغلی، آن‌ها را به رشد و پیشرفت در شغلشان تشویق کنند.

فلات شغلی و کاهش انگیزه کارکنان در سمت شغلی

انواع فلات شغلی کدامند؟

  1. فلات شغلی ساختاری: در این نوع فلات شغلی، کارکنان به مدت طولانی در یک سمت شغلی فعالیت می‌کنند و فرصتی برای پیشرفت و توسعه شغلی در اختیارشان قرار نمی‌گیرد.
  2. فلات شغلی محتوایی: در این نوع فلات شغلی، کارکنان به مدت طولانی کارهای تکراری و بدون چالش را انجام می‌دهند و فرصتی برای انجام کارهای جدید و چالش‌برانگیز در اختیارشان قرار نمی‌گیرد.
  3. فلات شغلی روابطی: در این نوع فلات شغلی، کارکنان به مدت طولانی با همان افراد و در یک محیط کاری ثابت کار می‌کنند و فرصتی برای برقراری روابط جدید و تعامل با افراد جدید در اختیارشان قرار نمی‌گیرد.
  4. فلات شغلی پاداشی: در این نوع فلات شغلی، کارکنان به مدت طولانی در یک سطح حقوقی و پاداشی ثابت قرار دارند و فرصتی برای افزایش درآمد و پاداش در اختیارشان قرار نمی‌گیرد.
  5. فلات شغلی مدیریتی: در این نوع فلات شغلی، کارکنان به مدت طولانی در یک سمت مدیریتی فعالیت می‌کنند و فرصتی برای پیشرفت و توسعه در سمت مدیریتی و یادگیری مهارت‌های جدید در اختیارشان قرار نمی‌گیرد.

تأثیر فلات شغلی ساختاری و محتوایی بر انگیزه افراد

فلات شغلی ساختاری و محتوایی می‌تواند تأثیرات منفی بر انگیزه افراد داشته باشد. در ساختار فلات شغلی، کارکنان به مدت طولانی در یک سمت شغلی فعالیت می‌کنند و فرصتی برای پیشرفت و توسعه شغلی در اختیارشان قرار نمی‌گیرد. این موضوع می‌تواند باعث کاهش انگیزه و رضایت شغلی آن‌ها شود و در نتیجه باعث کاهش تعهد و انگ به سازمان شود.
در محتوای فلات شغلی، کارکنان به مدت طولانی در یک سمت شغلی فعالیت می‌کنند و کارهای تکراری و بدون چالش را انجام می‌دهند. این موضوع می‌تواند باعث کاهش انگیزه و رضایت شغلی آن‌ها شود و در نتیجه باعث کاهش تعهد و انگ به سازمان شود.
برای جلوگیری از فلات شغلی، سازمان‌ها باید فرصت‌های پیشرفت و توسعه شغلی را برای کارکنان فراهم کنند و از طریق برنامه‌های آموزشی و توسعه شغلی، آن‌ها را به رشد و پیشرفت در شغلشان تشویق کنند. همچنین، سازمان‌ها باید کارهای چالش‌برانگیز و جذاب را برای کارکنان فراهم کنند تا انگیزه و رضایت شغلی آن‌ها را افزایش دهند.

 شناسایی عوامل موثر بر فلات‌ شغلی در سازمان‌ها 

فلات‌ شغلی به معنای عدم احساس رضایت و ارضایی کارکنان از شغل و محیط کار است. برای شناسایی عوامل موثر بر فلات‌زدگی شغلی در سازمان‌ها، می‌توان به عوامل زیر اشاره کرد:

  • عدم توانایی در پیشرفت شغلی: اگر کارکنان احساس کنند که فرصت‌های پیشرفت شغلی در سازمان وجود ندارد، ممکن است فلات‌زدگی شغلی را تجربه کنند.
  • عدم توجه به نیازهای کارکنان: اگر سازمان به نیازهای کارکنان توجه نکند و از آن‌ها پشتیبانی نکند، ممکن است کارکنان احساس فلات‌زدگی شغلی کنند.
  • عدم تعاملات موثر با مدیران: اگر کارکنان احساس کنند که مدیران به نظرات و ایده‌های آن‌ها توجه نمی‌کنند و تعاملات موثری با آنا ندارند، ممکن است فلات‌زدگی شغلی را تجربه کنند.
  • عدم تعاملات موثر با همکاران: اگر کارکنان احساس کنند که تعاملات موثری با همکاران خود ندارند و از آن‌ها پشتیبانی نمی‌شود، ممکن است فلات‌زدگی شغلی را تجربه کنند.
  • عدم تعادل کار-زندگی: اگر کارکنان احساس کنند که تعادل کار-زندگی در سازمان وجود ندارد و زمان کافی برای خانواده و فعالیت‌های شخصی ندارند، ممکن است فلات‌زدگی شغلی را تجربه کنند.

به طور کلی، عوامل موثر بر فلات‌زدگی شغلی در سازمان‌ها شامل عدم توانایی در پیشرفت شغلی، عدم توجه به نیازهای کارکنان، عدم تعاملات موثر با مدیران و همکاران، عدم تعادل کار-زندگی و... هستند. 

نقش حمایت سازمانی و حمایت مافوق بر فلات شغلی چیست؟

نقش حمایت سازمانی و حمایت مافوق بر فلات شغلی در سازمان‌ها بسیار مهم است. حمایت سازمانی به معنای ایجاد شرایط مناسب برای انجام کارها و فعالیت‌های موثر و موفقیت‌آمیز توسط کارکنان است. این حمایت می‌تواند شامل ارائه منابع مالی، فنی، انسانی و سایر منابع مورد نیاز برای انجام کارها باشد.
همچنین، حمایت مافوق بر فلات شغلی به معنای ایجاد فرصت‌هایی برای رشد و پیشرفت شغلی کارکنان است. این حمایت می‌تواند شامل ارائه آموزش‌های مرتبط با شغل، فرصت‌های ارتقاء و ترفیع، ارائه بازخورد و ارزیابی عملکرد مناسب و سایر فرصت‌های مرتبط با شغل باشد.

یکی دیگر از موارد حمایتی سازمان‌ها مبحث طراحی شغل است. طراحی شغل به معنای طراحی و تعیین وظایف، مسئولیت‌ها، مهارت‌ها و شرایط کاری برای یک پست شغلی خاص است که باعث می‌شود تا کارمند برای پست و سمت مورد نظر  خود انتخاب شود و راندمان بالاتری داشته باشد.

سخن پایانی

در این مطلب با مفهوم فلات شغلی، انواع آن و همچنین موارد ایجاد آن در کارکنان یک سازمان آشنا شدیم. برای کاهش فلات‌ شغلی در سازمان‌ها، باید سعی کرد تا با ایجاد فرصت‌های پیشرفت شغلی، توجه به نیازهای کارکنان، تعاملات موثر با مدیران و همکاران، تعادل کار-زندگی و... فلات‌ شغلی را کاهش داد.

نویسنده : مینا نعمت گرگانی

مینا نعمت گرگانی هستم،  متولد 1368، علاقمند به هنر، شاخه‌ی موسیقی و سینما-تئاتر، علاقمند به حوزه سئو ، تولید محتوا و چالش‌های کلمه کلیدی😊

  نظرات کاربران (0 نظر)
شما هم می توانید در مورد این مطلب نظر دهید نظر خود را بنویسید