محدثه مرادی

بهترین نویسنده ها کسایی هستند که توانستند ناگفته ترین حرفها را به کلمه درآورند.

آرزوی نویسنده شدن باعث شد تا ساکت تر بشیم و بیشتر دست به قلم ببریم و بشیم عاشق این راه...

هنوز راه خیلی هست اما توی همین مسیر، کلی کوچه پس کوچه واسه دیدن و گشتن و رشد کردن وجود داره که حیفه ندیده ازشون رد شد...

شما خواننده ی نوشته ی کسی هستید که اتفاقا باافتخار میگه که از این شاخه به اون شاخه پریده و توی هر پریدن یه تیکه از لونه شو ساخته...

شاخه هایی که هیچ ربطی به هم ندارند اما در نهایت باعث شدن شخصیت محدثه در گروی همشون شکل بگیره