عباس جعفری

خلق محتوا، رفع نیاز مخاطب، تعامل با افراد و... لذت‌بخش است. اگر برای این موارد رقابت نیز وجود داشته باشد قطعا حس بهتری ایجاد خواهد شد. این موارد را می‌توانید به سادگی در حوزه تولید محتوا و سئو تجربه کنید. اینکه بتوانید کلمات را به گونه‌ای به کار ببرید که نیاز مخاطب برطرف شده و او را تبدیل به همراه و یا مشتری دائمی خود کنید، قبل از هر چیز نیازمند دقت، تجربه و خلاقیت است.

ورود من به عرصه تدریس و همزمان فعالیت در حوزه تولید محتوا، این حس لذت را به همراه داشته و روز به روز این مسیر را ادامه خواهم داد.