حسن قدیانی

روزنامه نگاری را به صورت افتخاری در سال 1367 با سروش نوجوان آغاز کردم. در سال 1371 به عنوان گزارشگر با نشریه Fortean Times در لندن و نیز یکی از رادیوهای خارج از کشور نیز همکاری داشتم.
در سال 1374 با برخی از رسانه های داخلی فعالیت روزنامه نگاری را آغاز کردم. در سال 1377 در موسسه مطالعات و تحقیقات رسانه های وزارت ارشاد زیر نظر استادانی چون مرحوم قندی و دکتر شکرخواه دوره های روزنامه نگاری را گذارنده و سپس در سال 1379 وارد دانشکده خبر شدم. در سال 1385 برای تکمیل دانش زبان انگلیسی به خارج از کشور رفته و دوره‌های زبان انگلیسی را در British Council  گذارنده و سپس در حوزه پژوهش خبرنگاری بحران به فیلیپین رفتم. در این مدت همزمان با فعالیت روزنامه نگاری در رسانه های داخلی مدیریت وب سایتهای مختلف سیاسی، اجتماعی، خبری و اشخاص را بر عهده داشتم. پس به صورت حرفه ای دوره های هک و امنیت سایبری را گذارندم.
سپس دوره کارشناسی ارشد ارتباطات را آغاز کردم. هم اینک به عنوان سردبیر شبکه توییتنا فعالیت داشته و همکاری دیگری با مجموعه crown financial services  و  Cybercom در نیوزیلند دارم.