امیرحسین داداشی

یک دانشجوی برقی سابق هستم که مسیر بهتری پیدا کردم و شروع به آموختن دیجیتال مارکتینگ کردم. 

تجربه فریلنسری دارم و به محیط های کاری پویا و پر انرژی علاقه مندم.