جت

گرافیک یک سایت شاید مهم ترین بخش طراحی یک سایت باشد، چون به طور مستقیم در مقابل چشم کاربر قرار می گیرد  و هرچه این بخش اصولی و مرتبط تر با نیاز کاربر طراحی شده باشد، رسیدن به اهداف شما از راه اندازی سایت نیز ساده تر می شود. در این بخش از سایت جت مقالات کاربردی و آموزشی در مورد گرافیک یک سایت و همچنین نرم افزارهای مورد استفاده در گرافیک قرار می گیرد. همراه سایت جت باشید تا به یک گرافیست مسلط به اصول طراحی سایت تبدیل شوید.