جت

بهینه سازی نرخ تبدیل به انواع روش های شناسایی نیازهای مخاطب و بهبود چیدمان و محتوای سایت از نظر گرافیکی و محتوایی اگفته می شود که در نهایت باعث خواهد گردید نسبت تبدیل کاربران سایت شما به خریداران محصول افزایش پیدا کند.در علم CRO هدف بهبود تعداد خریداران یک محصول به نسبت تعداد بازدیدکنندگان صفحه محصول است. طراحی گرافیک سایت، چیدمان محتوا، رنگبندی بخش های مختلف، سرعت لود صفحات و محتوای صفحات از جمله عواملی هستند که بر روی بهبود نرخ تبدیل تاثیر دارند.

برای اینکه به طور کامل بهینه سازی نرخ تبدیل را یاد بگیرید، مقالات آموزشی این بخش از سیات جت را دنبال کنید.