جت

تجارت الکترونیک به معنای شیوه ای از تجارت است که در آن بازارهای خرید و فروش به صورت آنلاین صورت می‌گیرد. به این معنا که شبکه‎های اینترنتی و زیرساخت اینترنت به عنوان واسطه میان مصرف کنندگان و تولیدکنندگان عمل می‌کنند. فروشگاه‎های اینترنتی در حکم بنگاه‎های اقتصادی عمل می‌کنند و کاربران اینترنتی نیز همان خریداران و مشتریان می‌باشند.

معرفی تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیکی (E-Commerce) مفهوم و جریان قدرتمندی است که زندگی بشر کنونی را دستخوش تغییرات اساسی کرده است. تجارت الکترونیکی از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه اقتصاد است. این سبک از تجارت به دلیل مزایا و منافع سرشاری که برای انسان داشته، به سرعت در حال گسترش است. می توان به قطعیت ادعا کرد که تجارت الکترونیکی بسیاری از محدودیت های تجارت سنتی را از پیش روبرداشته است و نه تنها فرم و شکل ظاهری تجارت سنتی را بلکه محتوای امر تجارت را نیز دستخوش تغییرات خود کرده است، تغییری که مبنای هرگونه اقدام و نظر در عرصه اقتصاد واقع شده است.

تجارت الکترونیک در انواع مختلفی وجود دارد. تجارت بین شرکت ها و مشتریان، ارتباط بین شرکت ها و شرکت های دیگر، ارتباط بین مشتریان با هم و ... از نمونه های رایج تر تجارت الکترونیک است. از طرف دیگر ابزار تجارت الکترونیک متفاوت است و شامل : ایمیل، فروشگاه اینترنتی، ابزار  پیام سریع و پول الکترونیکی است.

آموزش تجارت الکترونیکی به این معناست که شما انواع روش ها و ابزارهای آن را بشناسید و بتوانید با یک مدیریت درست بهترین بهره را از آن به دست آورید و به کسب و کار خود رونق دهید. جا ماندن از این روش نوین به منزله کنار گذاشته شدن کسب و کار شما در دوران جدید در مقایسه با سایر کسب و کارها می باشد.

با توجه به گستردگی این موضوع و وجود ابزارهای مختلفی که می توانید از آنها استفاده کنید، ضرورت آموزش این حرفه بیش از پیش احساس می شود. در این بخش از سایت جت مقالات مرتبط با تجارت الکترونیک و انواع آن قرار می گیرد، همراه جت باشید.