جت

علم مدیریت بسیار فراتر از آن چیزی است که کارکنان در مورد آن فکر می کنند. یک مدیر بایستی مجموعه ای گسترده از مهارت ها را به غیر از مهارت های فنی خود داشته باشد که بتواند محیط کاری مناسب برای کارمندان سازمان ایجاد و بهره وری آنان را بالا ببرد. همچنین یک مدیر باید بتواند سطح عملکردی و کیفیتی سازمان را به بالاترین سطح خود برساند.

 در واقع مدیریت ترکیبی از علم و هنر است که بخش علم آن همان فراگیری دانش مدیریت از طریق آموزش است و بخش هنر آن پیاده سازی این دانش در عمل می باشد. بخش هنر نیز خود نیازمند کسب تجربه عملی و هنری ذاتی است.

در این بخش از سایت جت به آموزش مهارت های مورد نیاز یک مدیر و همچنین تکنیک ها و روش های مدیریت فردی به صورت مقاله و محصولات آموزشی می پردازیم.

همراه جت باشید.